Rechten en plichten


Rechten en plichten tijdens en na de garantieperiode

 

Jouw rechten

Je hebt recht op een deugdelijk product. Het gekochte product moet voldoen aan wat je in redelijkheid van dit product mag verwachten. Een product waarvan de garantie of economische levensduur nog niet verlopen is, moet voldoen aan wat je bij normaal gebruik mag verwachten.

Wanneer je een product hebt gekocht bij Graboo en het product voldoet niet aan de verwachtingen die je als consument mag hebben, is Graboo daarvoor aansprakelijk. Dit houdt in dat Graboo wettelijk verplicht is jou een deugdelijk product te leveren. Als jouw verwachtingen onjuist waren, te hoog of onrealistisch en het product is wel deugdelijk, is Graboo uiteraard niet aansprakelijk.

 

Jouw plichten

Als consument heb je een onderzoeksplicht. Dit wil zeggen dat je een verkoper vragen moet stellen voordat je een aankoop doet wanneer je twijfelt of een bepaald product wel geschikt is voor jouw gebruik.

Bekijk voor meer informatie over jouw rechten, plichten en de voorwaarden rondom een aankoop onze algemene verkoopvoorwaarden.

 

Heb ik binnen de garantie periode recht op mijn geld terug krijgen bij een defecte product?

Als je een product hebt gekocht dat een gebrek vertoont, heb je geen recht om meteen jouw geld terug te eisen. Je moet Graboo altijd in de gelegenheid stellen het product te repareren of te vervangen voor een technisch gelijkwaardig product. Als Graboo dit niet binnen een redelijke termijn kan doen, dan kan je de overeenkomst ontbinden. Met andere woorden: je hebt recht op geld terug als Graboo jouw product niet binnen een redelijk termijn kan herstellen of omruilen.