Garantievoorwaarden


In de garantievoorwaarden staat vermeld wat jouw rechten en plichten zijn tijdens en na de garantieperiode. Geen enkele bepaling in de garantievoorwaarden mag jouw wettelijke garantie beperken. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Garantie
De garantieduur verschilt per fabrikant en per product. Zolang als je garantie hebt op een product, garandeert de fabrikant of importeur dat het product bij normaal gebruik goed blijft werken. Tijdens de garantieperiode worden gebreken als gevolg van materiaal- of productiefouten kosteloos verholpen. Wordt een garantieclaim gehonoreerd, dan vindt wordt het product hersteld, wat inhoudt dat het naar inzicht van Graboo gerepareerd wordt of defecte onderdelen worden vervangen. Is herstel niet mogelijk on niet rendabel, dat vervangt Graboo het apparaat door een gelijkwaardig vervangend apparaat. Lukt dit ons niet binnen een redelijke termijn, dan zullen wij jou (een deel van) het aankoopbedrag vergoeden.

*Reparaties of vervangingen onder garantie leiden niet tot een verlenging van de garantieperiode of een opnieuw in gang gezette garantieperiode.

 

Van de garantie uitgesloten zijn:

  1. Alle schades die ontstaan zijn door oneigenlijk gebruik of een onjuiste behandeling, bijv. door het negeren van de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing.

  2. Schades die te herleiden zijn tot ingrepen door de koper of onbevoegde derden.

  3. Transportschades die op weg van de fabrikant naar de consument of bij het opsturen naar de servicelocatie zijn ontstaan.

  4. Accessoires en toebehoren waarbij normale slijtage optreedt.

  5. Verder gaande of andere aanspraken op basis van deze garantie zijn uitgesloten. Een aansprakelijkheid voor directe of indirecte vervolgschades die door het apparaat worden veroorzaakt, is ook dan uitgesloten, wanneer de schade aan het apparaat als een garantiegeval wordt erkend.

  6. De garantie vervalt, wanneer de typeplaat resp. het apparaatnummer verwijderd of onleesbaar gemaakt zijn.

  7. De garantie vervalt eveneens, wanneer het gebrek / mankement niet per omgaande wordt gereclameerd.


Verkopersgarantie
Als verkoper zijn wij wettelijk verplicht om producten te leveren die voldoen aan de verwachtingen die je als consument mag hebben.

 

Jouw rechten tijdens de garantieperiode

 

Kosteloze reparatie
Als een product kapot gaat binnen de garantieperiode, zullen wij eerst proberen het binnen een redelijke termijn te repareren of een ontbrekend onderdeel na te leveren. Wat een redelijke termijn is, hangt af van jouw klacht en van het soort product. Een reparatie of nalevering van een ontbrekend onderdeel binnen de garantieperiode kost jou niets.

Deel van het aankoopbedrag vergoed
Wij betalen je een deel van de aankoopprijs terug als het repareren van jouw product onredelijk lang of veel langer heeft geduurd dan vooraf is opgegeven en als je daarvan teveel overlast van hebt ondervonden. Als repareren of vervangen niet lukt binnen een redelijke termijn, krijg je het aankoopbedrag terug.

 

Opties na de garantieperiode
Heb je geen recht meer op garantie, maar is de economische levensduur van het artikel nog niet verstreken? Als het product buiten jouw schuld kapot is gegaan binnen de economische levensduur, dan repareren of vervangen wij het artikel ook. Als de economische levensduur van het artikel wordt verlengd door een reparatie of vervanging, betaal je wel een deel van de reparatiekosten. Hoe meer de economische levensduur verlengd wordt, hoe groter het deel van de reparatiekosten is dat jij bijdraagt. 


Claim je garantie
Alle producten die bij Graboo zijn gekocht, kunnen ter reparatie worden aangeboden door een aanvraag voor reparatieservice in te dienen.
Neem contact met ons op om een ​​defect product te melden.